Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Τροποποίηση της αρ. 2030/82714/18-05-2015 απόφασής μας έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.),όπως τροποποιήθηκε με την αρ.3584/154632/04-09-2015 απόφασής μας, ενιαίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας αποτελούμενης από: α) ενιαία πλωτή μονάδα πάχυνσης Θαλασσίων Μεσογειακών Ιχθυών σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων, ετήσιας δυναμικότητας 300 τον, στη θέση ΄΄ Πάτερμος΄΄ , Τ.Κ. Γιάλτρων του Δήμου Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού Νομού Ευβοίας, β) συσκευαστήριο, δυναμικότητας 10 τον/ ημέρα και άλλων χερσαίων εγκαταστάσεων υποστήριξης της πλωτή μονάδα πάχυνσης σε μισθωμένη δασική έκταση 15.347,43 τ.μ. στην ιδία θέση της εταιρείας ΄΄ STRATOS Α.Ε΄΄,

STRATOS ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΥΒΟΙΑ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ίδρυση νέας πλωτής μονάδας πάχυνσης σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων , στην θέση << Τσούμα 2 >>, στο πλαίσιο ΠΑΣΜ, εντός ΠΑΥ Β6, Δ.Ε. Θίσβης , του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Bοιωτίας της εταιρείας << GOLDEN FISH FARM Α.Ε >>

ΤΣΟΥΜΑ 2 ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ GOLDEN FISH ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ίδρυση νέας πλωτής μονάδας πάχυνσης σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων , στην θέση << Τσούμα 1 >> , στο πλαίσιο ΠΑΣΜ, εντός ΠΑΥ Β6, Δ.Ε. Θίσβης , του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Bοιωτίας της εταιρείας << GOLDEN FISH FARM Α.Ε >>,

ΤΣΟΥΜΑ 1 ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ GOLDEN FISH ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 35 MW της ΄΄ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ Α.Ε ΄΄ στις θέσεις ΄΄ ΤΡΙΚΟΡΦΑ,ΜΠΑΚΛΕΣΗ, ΠΟΥΡΝΑΡΑ, ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΦΤΕΡΗ των Δ.Ε. Ευπαλίου και Λιδωρικίου του Δήμου Δωρίδας στο Ν.Φωκίδας (ΠΕΤ:2112686924)

ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ 35Μw

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 33,99 MW της “ LGR ENERGY IKE” στη θέση “ Παλιοφτελια – Παλιοχώρα – Κριλαρόλακκα” Δ.Ε. Λαμιέων του Δήμου Λαμιέων Νομού Φθιώτιδας, (ΠΕΤ: 2111666125),

LGR ENERGY IKE Δ. ΛΑΜΙΑΣ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 126,1MW της ΄΄ VOLTALIA GREECE A.E ΄΄ στη θέση ΄΄ ΨΗΛΟΡΡΑΧΗ ( ΠΕΤΡΩΤΟ 2 )΄΄ Δ.Ε. Δομοκού του Δήμου Δομοκού Ν. Φθιώτιδας (ΠΕΤ: 2111659229)

VOLTALIA GREECE ΄΄ ΠΕΤΡΩΤΟ΄΄ΔΟΜΟΚΟΣ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 67MW της ΄΄ VOLTALIA GREECE A.E ΄΄ στη θέση ΄΄ ΚΟΤΡΩΝΙ – ΑΜΟΛΙΑ΄΄ του Δήμου Δομοκού Ν. Φθιώτιδας (ΠΕΤ: 2111659120)

VOLTALIA GREECE ΔΟΜΟΚΟΣ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 19,998MW της ΄΄ SOLAR BOT ΄΄ στη θέση ΄΄ ΜΠΟΥΓΑΖΙ΄΄ του Δήμου Δομοκού Ν. Φθιώτιδας (ΠΕΤ: 2110637721)

SOLAR BOT ΔΟΜΟΚΟΣ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 37,2 ΜW της εταιρείας ΄΄ Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ ΄΄ στη θέση ΄΄ ΚΟΜΜΕΝΗ ΡΑΧΗ – ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΄΄ των Δήμων Αμφίκλειας – Ελάτειας Λοκρών και Λεβαδέων στους Ν. Φθιώτιδας και Ν. Βοιωτίας αντίστοιχα,(ΠΕΤ: 2111655128)

Χ.ΡΟΚΑΣ Δ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ -ΛΟΚΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 49.99MW της ΄΄ CHRIS PV IKE΄΄ στη θέση ΄΄ ΙΣΙΩΜΑΤΑ – ΙΣΙΩΜΑΤΑ 2 – ΤΣΙΚΑ ΒΑΡΚΟ΄΄ των Δήμων Δομοκού και Αλμυρού στους Ν. Φθιώτιδας και Μαγνησίας αντίστοιχα (πετ : 2111676124)

CHRIS PV IKE ΔΟΜΟΚΟΣ