Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 23,4 ΜW της΄΄ PK ENERGY IKE ΄΄ στη θέση << ΠΑΛΙΟΒΟΥΝΑ >> του Δήμου Λεβαδέων στο Ν. Bοιωτίας (ΠΕΤ: 2108604220)

ΡΚ ENERGY IKE ΄΄ ΠΑΛΙΟΒΟΥΝΑ΄΄ ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΕ.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 71,9712MW της ΄΄ ΗΛΙΑΚΗ ΦΩΚΙΔΑΣ ΜΙΚΕ ΄΄ στη θέση ΄΄ ΠΑΛΙΟΠΟΥΡΝΑΡΑ ΄΄ του Δήμου Δελφών στο Ν. Φωκίδας . (ΠΕΤ: 2108598927)

΄΄ΗΛΙΑΚΗ ΦΩΚΙΔΑΣ ΜΙΚΕ ΄΄ Δ.ΔΕΛΦΩΝ .

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου “Άδεια χρήσης νερού εγκαταστάσεων ύδρευσης της ΔΕΥΑ Ερέτριας ” στο νομό Ευβοίας, (ΠΕΤ : 2108605920)

ΔΕΥΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 13,2 ΜW της΄΄ ΕΛΠΕ ΑΠΕ Α.Ε. ΄΄ στη θέση << ΚΡΙΚΕΤΑ>> του Δήμου Τανάγρας στο Ν. Bοιωτίας ( ΠΕΤ: 2107579522)

ΕΛΠΕ ΑΠΕ Α.Ε ΄΄ ΚΡΙΚΕΤΑ΄΄ ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΕ. ερση

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 26,4 ΜW της΄΄ ΕΛΠΕ ΑΠΕ Α.Ε. ΄΄ στη θέση << ΛΑΚΚΑ - ΚΟΡΤΣΗ - ΠΥΡΓΑΚΙ>> του Δήμου Τανάγρας στο Ν. Bοιωτίας ( ΠΕΤ: 2107579621)

ΕΛΠΕ ΑΠΕ Α.Ε ΄΄ ΛΑΚΚΑ - ΚΟΡΤΣΗ- ΠΥΡΓΑΚΙ΄΄ ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΕ.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Φωτοβολταικού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 23,76 ΜW της΄΄ PV PARK M.I.K.E. ΄΄ στη θέση <<ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΤΖΙΑ >> Δήμου Τανάγρας στο Ν. Bοιωτίας ( Πετ: 2108602422)

PV SYSTEMS MIKE ΄ΣΤΕΦΑΝΗ΄΄ ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΕ. δημοσ ταναγρασ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Φωτοβολταικού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 28,314ΜW της΄΄ GREEN MILE 3 MIKE ΄΄ στη θέση << ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΤΖΙΑ >> του Δήμου Τανάγρας στο Ν. Bοιωτίας ( ΠΕΤ: 2107586329)

GREENF MIKE 3 ΄ΣΤΕΦΑΝΗ΄΄ ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΕ.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενου Σ.Β.Κ.Τ. με δρόμο πρόσβασης, της εταιρείας <>, με την από κοινού χρήση με την εταιρεία <>, με κωδική ονομασία θέσης << ΚΕΔΡΑ Χ 1402351 >> στη θέση << Υψωμα Ψωρί >>, πλησίον οικισμού Κέδρας, του Δήμου Αγράφων Ν. Ευρυτανίας

COSMOTE΄ -ΑΓΡΑΦΑ-

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)του έργου “ερευνητικών γεωτρήσεων βωξίτη και οδών πρόσβασης στην ευρυτερη περιοχή του όρους Γκιώνα εντός του Δημόσιου Μεταλλείου HANSA και των Ο.Π.255,256,257,292 και 318 των Δήμων Δελφών και Δωρίδος της Π.Ε.Φωκίδας”

IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), για την κατασκευή και λειτουργία του έργου ΄΄ Παραθεριστικός Οικισμός στη θέση ΄΄ Κονταράδες- Πευκιάς – Κάτω Πευκιάς΄΄ της Δημοτικής Ενότητας Ελυμνίων του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας, Νήσου Ευβοίας΄΄, της Ένωσης Δικαστικών και Εισαγγελέων

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΄΄ ΚΟΝΤΑΡΑΔΕΣ - ΠΕΥΚΙΑΣ΄΄Ι ΕΥΒΟΙΑ ΥΠΕΚΑ