Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 98.000 κοτόπουλων πάχυνσης ,ιδιοκτησίας των Χρήστου και Βιργινίας Χρ. Ζαμπέλη, με ενοικιαστή την εταιρεία ΄΄ CENTRAL FARMS I.K.E. ΄΄ στη θέση «ΜΝΗΜΑ ΚΑΤΗ», Τ.Κ. Βαθέως της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδος, του Δήμου Χαλκιδέων Ν. Ευβοίας

centraFARM - ΕΥΒΟΙΑ 23-6-2020

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την αδειοδότηση: α) μετατόπιση και επέκταση υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης (από 20 στρέμματα σε θαλάσσια έκταση 40 στρέμματων), β) χερσαίων εγκαταστάσεων υποστήριξης της μονάδας σε δημόσια χερσαία έκταση και γ) χερσαίων εγκαταστάσεων εντός της ζώνης αιγιαλού, στη θέση «Κατσούλη», του Δ. Καρύστου Νομού Ευβοίας, της εταιρείας «BLUE FARM ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ Α.Ε»

EYBOIA - BLUE FARM ΚΑΡΥΣΤΟ

Ορθή Επανάληψη-Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)του έργου “Βελτίωση της ΠΕΟ Λαμίας – Δομοκού στο τμήμα από κόμβο Νοσοκομείου έως Αγ.Σώζοντα ” ( ΠΕΤ )¨:1907138513, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86..σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΟ ΛΑΜΙΑΣ -ΔΟΜΟΚΟΥ -ΑΚΡ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της εταιρείας ΓΟΥΡΝΗ Ζ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος θέση “ΒΛΑΝΤΗ ” Ερέτρια του Δήμου Ερέτριας στο Ν. Ευβοίας, με ΠΕΤ 1911216420,

ΓΟΥΡΝΗ ΕΥΒΟΙΑ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄ Διευθέτηση ποταμού Κηρέα στη Δ.Ε. Κηρέα ΄΄ στη Δ.Ε. Κηρέως του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. ΄Αννας στο Ν. Ευβοίας.

διευθετηση ποταμου ΚΗΡΕΑ- ΕΥΒΟΙΑ

Μελέτη περιβάλλοντος για την ανανέωση ΑΕΠΟ, του έργου ΄΄ Επέκταση λιμένα Γλύφας ΄΄

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΓΛΥΦΑΣ ΦΘ..ΔΑ-1

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)του έργου “Βελτίωση της ΠΕΟ Λαμίας – Δομοκού στο τμήμα από κόμβο Νοσοκομείου έως Αγ.Σώζοντα ” ( ΠΕΤ )¨:1907138513

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΟ ΛΑΜΙΑΣ -ΔΟΜΟΚΟΥ-ακρ1(1)