Φάκελος Τροποποίησης της αρ. 3903/217697/2018 115803/11305/09/01-02-2010 αποφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ,για την ίδρυση πλωτής μονάδας πάχυνσης 10 στρεμμάτων ,στη θέση <<<<’Ορμος Ξυδίας >> ,Δ.Ε. Τολοφώνας του Δήμου Δωρίδος Νομού Φωκίδας που προέρχεται από μερική διάσπαση και μετεγκατάσταση υφιστάμενης μονάδας 52 στρεμμάτων ,στη θέση <<Όρμος Βαθειά Λούζα >. Δ.Ε. Τολοφώνας του Δήμου Δωρίδας Νομού Φωκίδας και αδειοδότηση συνοδών χερσαίων υποδομών ,της εταιρείας <<ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε>

ΟΡΜΟΣ ΞΥΔΙΑΣ ΝΗΡΕΥΣ-ΑΚΡ

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ, υφιστάμενου Σ.Β.Κ.Τ., της εταιρείας << WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ >>, με την από κοινού χρήση με την εταιρεία << VODAFONE >>, με κωδική ονομασία θέσης << ΔΡΟΣΙΑ 1200069 >>, στη θέση <<Πλησίον Προφήτη Ηλία>>, του Δήμου Χαλκιδέων Ν. Ευβοίας

ΦΑΚΕΛ ΑΝΑΝΕΩΣ. ΄΄WIND ΕΛΛΑΣ - ΔΡΟΣΙΑ 12000069΄΄ EYBOIA.-ΑΚΡ(1)

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου ΄΄ Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδικού δικτύου Αγία Βλαχέρνα – όρια Νομού ΄΄ στο Δήμο Καρπενησίου Ν. Ευρυτανίας

ΑΣΦΑΛΤ. ΄΄ ΑΓΙΑ ΒΛΑΧΕΡΝΑ ΄΄ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ-ΑΚΡ(1)

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου ΄΄ Βελτίωση οδικού κόμβου Ε.Ο. 27 – θέση ΒΙΟ.ΠΑ Άμφισσας ΄΄ στο Δήμο Δελφών Ν. Φωκίδας

ΚΟΜΒΟΣ Ε.Ο.27 ΘΕΣΗ ΄΄ ΒΙΟ.ΠΑ ΑΜΦΙΣΣΑ΄΄-ΑΚΡ

Φάκελος Τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 22 ΜW της εταιρείας ΄΄ C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ- ΣΙΑ Ο.Ε ΄΄ στη θέση ΄΄ ΚΟΡΥΦΗ ΄΄ του Δήμου Θηβαίων και Αλιάρτου – Θεσπιέων στο Ν. Βοιωτίας

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ . CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΙΟΛΙΚΟ ΄΄ ΚΟΡΦΗ΄΄ ΒΟΙΩΤΙΑ-ΑΚΡ

Φάκελος Τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 30 ΜW της εταιρείας ΄΄ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΡΟΒΑΤΑ ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Ο.Ε ΄΄ στη θέση ΄΄ Ταράτσα ΄΄ του Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας.

24866_50_2020ΔΙΑΒ(2)

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ . ΄΄ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΡΟΒΑΤΑ ΄΄ΒΟΙΩΤΙΑ-ΑΚΡ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 35 MW της εταιρείας “NIATA AIOLOS A.E.”στη θέση <<Λούτσα Μοναστηρίου>>στο Δήμο Διστόμου -Αράχωβας-Αντίκυρας στο Ν.βοιωτίας

NIATA AIOLOS A.E-ΑΚΡ

MELETH_24844_51_2020ΔΙΑΒ