Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) δραστηριότητας διάλυσης ΟΤΚΖ και αξιοποίησης μεταλλικών απορριμμάτων της «ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΒΔΑΡΑΣ – ΥΙΟΙ ΟΕ» στη θέση «ΚΑΜΑΡΙ» της Τ.Κ. ΣΤΕΦΑΝΗΣ του Δήμου ΤΑΝΑΓΡΑΣ, Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΜΠΕ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΒΔΑΡΑΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ-Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ - ΒΟΙΩΤΙΑ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την επέκταση από 20 στρέμματα σε 60 στρέμματα και αύξηση δυναμικότητας υφιστάμενης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας μετατόπιση και επέκταση χερσαίων εγκαταστάσεων επί αιγιαλού και παραλίας, στη θέση «ΧρυσαΪτη», Δ.Ε. Θίσβης του Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας, της εταιρείας «ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε.»

ΜΠΕ - ΣΠΑΡΦΙΣ ΑΕ-Δ. ΘΗΒΑΣ- ΒΟΙΩΤΙΑ οε

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 21,6 MW της εταιρείας “ΘΑΛΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ.ΙΚΕ” στις θέσεις «Ροκάνι» και «Κάφα» του Δήμου Τανάγρας στο Ν. Βοιωτίας

ΜΠΕ- ΘΑΛΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ.ΙΚΕ Δ ΤΑΝΑΓΡΑΣ- ΒΟΙΩΤΙΑ

Φάκελος Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων του τμήματος Λαμία – Μακρυχώρι του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας, σχετικά με το δανειοθάλαμο στη θέση «Καλαμάκι» Αγιάς Παρασκευής Λαμίας

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ_.ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΣ ΘΕΣΗ ΚΑΛΑΜΑΚΙ Τ.Π. ΦΘΙΩΤΙΔΑ-ΥΠΕΝ

Φάκελος Ανανέωσης της υπ’ αρ. 143911/17.03.06 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων , όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 211074/16.05.12 Απόφαση της χαρτοβιομηχανίας της εταιρείας “ΑΝ. ΒΛ. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ “ΠΑΚΟ” Α.Ε.” που λειτουργεί στην περιοχή Βαθύκοιλο Δ.Ε. Πελασγίας του Δήμου Στυλίδας στο Ν. Φθιώτιδας

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ_ΑΝ. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΚΟ- ΑΕ- ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Φάκελος Ανανέωσης- Τροποποίησης της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) βιομηχανίας παραγωγής μονωτικών υλικών, συναρμολόγησης υδραυλικών στοιχείων και συναρμολόγησης λεβήτων της «ΙΝΤERΝΑΤΙΟΝΑL ΙΝΝΟVΑΤΙΝΕ INDUSTRIES ΑΒΕ» στη θέση «ΡΙΤΣΩΝΑ» ΔΕ Αυλίδας Δήμου Χαλκιδέων Ν. Εύβοιας

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ-ΑΝΑΝ. INTERNATIONAL INNOVATINE INDUSTRIES -Δ. ΑΝΑΠΤ.. ΕΥΒΟΙΑΣ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων/Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α./Υ.) Βόρειας Διαχειριστικής Ενότητας Π.Ε. Εύβοιας στη θέση “Ελίτσα” Δ. Αιδηψού-Ιστιαίος Π.Ε. Εύβοιας» (Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων)

ΜΠΕ_ XYTA ΘΕΣΗ ΕΛΙΤΣΑ Δ. ΙΤΣΙΑΙΑΣ -ΑΙΔΗΨΟΥ-ΕΥΒΟΙΑ