Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 21 ΜW της εταιρείας ΄΄ ENERCOPLAN INVESTMENTS A.E ΄΄ στη θέση << Ράχη - Λούτσες - Ζέλιτσα>> του Δήμου Λεβαδέων στο Ν. Bοιωτίας

ENERGOPLAN INVESTMENTS ΒΟΙΩΤΙΑ 16.8mW

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 35 MW της εταιρείας ΄΄ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ Μ.Α.Ε΄΄ στη θέση ΄΄Μεσοβούνι ΄΄ του Δήμου Δωρίδας στο Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ Μ.Α.Ε ΦΩΚΙΔΑ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 43,9 MW της ΄΄CENTAURUS ENERGY SOLUTION 2 MIKE ΄΄ στις θέσεις ΄΄ ΛΟΓΓΟΣ΄΄ (13,5 MW) , ΄΄ ΛΟΓΓΟΣ΄΄ (19,7 MW) και ΄΄ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ΄΄ (12,5 MW)Δ.Ε. Δομοκού του Δήμου Δομοκού στο Ν.Φθιώτιδας

CENTAURUS ENERGY SOLUTION 2 MIKE ΔΟΜΟΚΟΣ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 36 ΜW της ΄΄ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ Α.Ε ΄΄ στη θέση ΄΄ Άγιοι Πάντες΄΄ των Δήμων Δελφών και Δωρίδας στο Ν.Φωκίδας

ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ ΦΩΚΙΔΑ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄Δημιουργία πρόσβασης στο καινοτομικό μουσείο Θερμοπυλών ΄΄ στο Δήμο Λαμιέων Νομού Φθιώτιδας

ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ - Δ.ΛΑΜΙΑΣ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)Κέντρου αποθήκευσης – διανομής προιόντων της ΄΄ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ ΄΄ στη θέση << Λιμάρια >> Τ.Κ. Αγ. Θωμά ΔΕ Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας Ν. Bοιωτίας

΄΄ ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ΄΄ -ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΕ.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 16,8 ΜW της εταιρείας ΄΄ EAST PV ΜΑΕ ΄΄ στη θέση << Mαύρα Λιθάρια>> των Δήμων Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας και Δελφών στους Ν. Bοιωτίας και Φωκίδας αντίστοιχα

ΕΑST PV MAE ΒΟΙΩΤΙΑ 16.8mW

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 60MW της ΄΄CONSORTIUM SOLAR POWER SYSTEMS ΄΄ στις θέσεις ΄΄ Βαθύρεμα΄΄ , ΄΄ Βαθύρεμα 2΄΄, ΄΄ Γριάς Βρύση ΄΄, ΄΄ Καλαματέικα΄΄ ,΄΄ Καραντζοράχη ΄΄, ΄΄ Κεραμαργιό ΄΄, ΄΄ Κοτρώνη ΄΄, ΄΄ Λαντάρου ΄΄, ΄΄ Μακαρέ Κήπος ΄΄, ΄΄ Μπουγάζι΄΄, ΄΄ Μπουγάζι 2΄΄, ΄΄ Ξυλογέφυρα΄΄, ΄΄ Τραγασιές ΄΄, και ΄΄ Φτελιά ΄΄ του Δήμου Δομοκού Ν.Φθιώτιδας

CONSORTIUM SOLAR POWER SYSTEM S.A - ΔΟΜΟΚΟΣ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)του έργου ΄΄ Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών ( Κ.Δ.Α.Υ.) και Μονάδας παραγωγής Στερεών Δευτερογενών Καυσίμων από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα της εταιρείας ΄΄ ECORECOVERY S.A΄΄ στη θέση << Γύρα ή Κοϊδελές>> της Τ.Κ. Στεφάνης Δήμου Τανάγρας Π.Ε. Bοιωτίας

ECORECOVERY ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΕ.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) βιομηχανίας παραγωγής χημικών προιόντων της ΄΄ AFCOLIA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ. ΄΄ στη θέση ΄΄ ΧΕΡΩΜΑΤΑ ΄΄ Κοινότητας Άρματος ΔΕ Τανάγρας Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας

ΑFCOLIA ELLAS -ΒΟΙΩΤΙΑ.