Φάκελος Μελέτης περιβάλλοντος Ανανέωσης -Τροποποίησης ΑΕΠΟ κέντρου αποθήκευσης ,συσκευασίας, τυποποίησης προϊόντων της «ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ.ΑΕ.» στη θέση «ΠΟΤΑΜΙΑ» ΔΕ Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας Ν.Βοιωτίας

ΑΛΒΑ -ΒΗΤΑ-ΑΚΡ (1)

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) βιομηχανίας παραγωγής ασφαλτομίγματος της ΄΄ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΒΤΕ ΄΄ στη θέση «ΡΟΥΜΑΝΙΑ», στην Δ.Ε. Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΒΤΕ - ΒΟΙΩΤΙΑ-ΑΚΡ

Φάκελος Τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενου Σ.Β.Κ.Τ., έως 50 μικροκυματικές, της εταιρείας «VODAFONE -ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ» με την από κοινού χρήση με την εταιρεία WIND και φιλοξενία κεραιοσυστημάτων ΕΛ.ΑΣ., με κωδική ονομασία θέσης «ΑΛΙΒΕΡΙ 1000363», στη θέση «ΤΣΙΝΟΙΤΑ ΜΥΤΗ », Τ.Κ. Πρασίνου, Δ.Ε. Ταμυναίων του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Ν. Ευβοίας

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ . VODAFONE - PANAFON.-EYBOIA-ΑΚΡ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενου Σ.Β.Κ.Τ. με διάνοιξη δρόμου πρόσβασης ,της εταιρείας «VODAFONE -ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ» με την από κοινού χρήση με τις εταιρείες WIND, με κωδική ονομασία θέσης «ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ 1001150» στη θέση «Τριγωνομετρικό Βάρδας» Καλλίδρομον Όρος, Τ.Κ. Ζελίου, Δ.Ε. Ελάτειας του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας – Τιθορέας Ν.Φθιώτιδας

VODAFON- ΕΛΑΤΕΙΑ 1001150-ΑΚΡ-1 (1)

Φάκελος Μελέτης Περιβάλλοντος για την τροποποίηση της υπ΄αριθμ .82557/5356/17-09-19 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων , λόγω αύξησης της ισχύος από 775 MW σε 826 MW για την ανάπτυξη και λειτουργία νέου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο υφιστάμενο ενεργειακό κέντρο Αγίου Νικολάου Βοιωτίας της εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε-ΑΚΡ

Μελέτη Περιβάλλοντος γιά την τροποποίηση -ανανέωση της αρ.57356/6159/20-08-2010 αποφασή μας. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ),όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 3658/159713/25-09-2015 αποφασή μας ,υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας (ΠΑΛΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ),δυναμικότητας 40.000 κοτόπουλων πάχυνσης ιδιοκτησίας του Δημητρίου Ζιώγα σε γήπεδο εμβαδού 20.506,80 τ.μ. στη θέση <<Άσπρα Λιθάρια>>Δ.Δ.Αφρατίου του Δήμου Ληλαντίων Ν.Ευβοίας

ΖΙΩΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΚΡ

Μελέτη Περιβάλλοντος γιά την ανανέωση της αρ.57324/6158/20-08-2010 αποφασή μας. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ),όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 3657/159709/25-09-2015 αποφασή μας ,υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας (ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ),δυναμικότητας 40.000 κοτόπουλων πάχυνσης ιδιοκτησίας του Αποστόλου Ζιώγα σε γήπεδο εμβαδού 17.925,58 τ.μ. στη θέση <<Άσπρα Λιθάρια >>Δ.Δ.Αφρατίου του Δήμου Ληλαντίων Ν.Ευβοίας

ΖΙΩΓΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ