Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας πάχυνσης , ιδιοκτησίας της εταιρείας “ HELLENIC QUALITY FOODS A.E” (HQF)στη θέση “ΠΟΛΥΤΉΡΑ”,Τ.Κ. Πουρνού, Δημοτικής Ενότητας Διρφύων – Μεσσαπίων Ν. Εύβοιας

HELLENIC QUALITY FOODS AE ΘΕΣΗ ΠΟΛΥΤΗΡΙΑ-ακρ

Φάκελος ανανέωσης κ’ τροποποίησης της 2887/04-04-07 ΑΕΠΟ όπως αυτή ισχύει, για το λατομείο αδρανών υλικών έκτασης 290 στρ κ’ βοηθητικών 28,119 στρ), του ΤΚ Αφρατίου Δ. Ε Ληλαντίου Χαλκίδας από την «ΥΙΟΙ ΒΛΑΣΗ ΣΚΟΛΙΔΗ Ε.Π.Ε»

ΥΙΟΙ ΒΛΑΣΗ ΣΚΟΛΙΔΗ Ε.Π.Ε ΧΑΛΚΙΔΑ ΥΠΕΝ-ΑΚΡ

Φάκελος Τροποποίησης της 82557/5356/17-09-19 ,Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ,λόγω εργοταξιακών εγκαταστάσεων που θα λειτουργήσουν προσωρινά κατά τη φάση κατασκευής του έργου του νέου σταθμού παραγωγής ηλεκτικής ενέργειας στο υφιστάμενο ενεργειακό κέντρο Αγίου Νικολάου Βοιωτίας της εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)-ΑΚΡ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με κύση βιομάζας, ισχύος 999ΚW, της ΄΄ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕΒΕ ΄΄ στη θέση «ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ», Τ.Κ. Σωληναρίου του Δήμου Αλιάρτου Ν. Βοιωτίας

ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕΒΕ.-ακρ-1

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) βιομηχανίας παραγωγής πλαστικών ειδών συσκευασίας της ΄΄ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΒΕΕ ΄΄ στην ΤΚ Μαλαμάτας ΔΕ Ευπαλίου Δήμου Δωρίδας Ν. Φωκίδας

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΔΩΡΙΔΑ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ-ακρ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) γιά την περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 45.000 κοτόπουλων πάχυνσης ,ιδιοκτησίας της εταιρείας <<ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΡΙΤΣΩΝΑΣ ΕΠΕ>> στη θέση <<Παλαιοχώρι-Ριτσώνα>> ,Τ.Κ βαθέως ,Δημοτικής Ενότητας Αυλίδος , του Δήμου Χαλκιδέων Ν. Εύβοιας

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΡΙΤΣΩΝΑΣ ΕΠΕ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ-ΡΙΤΣΩΝΑ-ακρ

Φάκελος Ανανέωσης – Τροποποίησης της υπ’ αρ. 143830/05-11-2007 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που αφορά στη λειτουργία του εργοστασίου παραγωγής και διάθεσης τσιμέντου της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ στη θέση Καμάρι του Ν, Βοιωτίας

ΔΕΛΦΟΙ -ΔΙΣΤΟΜΟ ΥΠΕΝ-ΑΚΡ