Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: “Βελτίωση ισόπεδου τρισκελούς κόμβου στην Ε.Ο. Ιτέας-Ναυπάκτου στη θέση Ανεμοκάμπι ” της Τ.Κ. Γαλαξιδίου στο Δήμο Δελφών Ν. Φωκίδας (ΠΕΤ: 2205765122)

΄΄ΚΟΜΒΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ΄΄Δ.ΔΕΛΦΩΝ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: ΄΄ Συμπληρωματικών έργων προστασίας ακτών από κεφαλές Ασμηνίου έως Πευκί

ΑΣΜΗΝΙΟ - ΠΕΥΚΙ ΄΄ΕΥΒΟΙΑ ΥΠΕΚΑ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Τροποποίηση της υπ΄. αρ. 47677/1308/22.08.2013 ΑΕΠΟ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και αφορά το υφιστάμενο τουριστικό κατάλυμα κατηγορίας τριών αστέρων (3*) δυναμικότητας 858 κλινών, με την επωνυμία “CLUB MEDITERRANEE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.” στη θέση “Γρεγολίμανο”, της Π.Ε. Ευβοίας, λόγω αύξησης της δυναμικότητας του κατά 160 κλίνες (συνολική δυναμικότητα 1018 κλίνες), αλλαγής της κατηγορίας του σε τέσσερα αστέρια (4*) και αναβάθμισης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ)

CLUB MEDITERRANEE ΄΄ΕΥΒΟΙΑ ΥΠΕΚΑ -

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΜΠΕ) του έργου ΄΄ Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Αποτελούμενος Από Έξι (6) Αιολικά Πάρκα Συνολικής Εγκατεστημένης Ισχύος 299,6 ΜW ( Συνολικά 58 Ανεμογεννήτριες ) Συμπεριλαμβανομένων των Συνοδών Έργων Οδοποιίας και Διασύνδεσης, στη Θέση ΄΄ Νότια Σκύρος – Όρος Κόχυλας ΄΄ του Δήμου Σκύρου Περιφερειακή Ενότητα Ν. Ευβοίας

6 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ- ΣΚΥΡΟ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

Μελέτη Περιβαλλοντικων Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : “Γραμμή Μεταφοράς (Γ.Μ.) Ηλεκτρικής Ενέργειας, 400kV, για τη Διασύνδεση του Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Συνδυασμένου Κύκλου (ΣΠΗΕΣΚ) της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. στη ΒΙΠΕ Θίσβης”, (ΠΕΤ:2108610219)

ΕΛΒΑΧΑΛΚΟΛ ΒΟΙΩΤΙΑ..

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 14,4MW της ΄΄ JASPER ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. – ΣΙΑ – ΦΘΙΩΤΙΔΑ 2 Ε.Ε.΄΄ στη θέση ΄΄ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΄΄ του Δήμου Δομοκού Ν. Φθιώτιδας. (ΠΕΤ: 2205769223)

ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ( ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ) ΔΟΜΟΚΟΣ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 23 MW της «VIORES MAE.» στη θέση ΄΄ΚΟΚΚΙΝΑΔΙ΄΄ Δ.Ε. του Δήμου Λεβαδέων στο Ν. Bοιωτίας, (ΠΕΤ: 2205763622)

VIORES MAE Δ .ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΄΄ΚΟΚΚΙΝΑΔΙ΄΄

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : ΄΄ Γραμμή Μεταφοράς (Γ.Μ.) Ηλεκτρικής Ενέργειας, 400kV, για τη Διασύνδεση του Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Συνδυασμένου Κύκλου (ΣΠΗΕΣΚ) της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. στη ΒΙΠΕ Θίσβης ΄΄, (ΠΕΤ:2108610219)

ΕΛΒΑΧΑΛΚΟΛ ΒΟΙΩΤΙΑ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)΄΄ ΄΄ αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 37,2 MW της ‘’WINDSPUR ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΙΚΕ’’ στη θέση «ΜΑΓΟΥΛΑ» των Δήμων Αλιάρτου – Θεσπιέων και Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας. (ΠΕΤ : 2205763226)

WINDSPUR ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΙΚΕ ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΕ.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 24,4998 MW της “AVLAKI I SOLAR FARM MAE” στη θέση <<ΠΑΛΑΙΟΠΛΑΤΑΝΟΣ>> Δ.Ε. Στυλίδας του Δήμου Στυλίδας στο Ν. Φθιώτιδας. ΠΕΤ: 2204755827

AYLAKI ISOLAR FARM MNAE - ΠΑΛΑΙΟΠΛΑΤΑΝΟΣ στυλιδα