Φάκελος Τροποποίησης τη αρ.πρ. 213609/28-12-12 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της μονάδας παραγωγής διογκώσιμης και διογκωμένης πολυστερίνης της εταιρείας «ΜΟΝΟΤΕΖ Α.Β.Ε.Ε» που λειτουργεί στο 52ο χλμ. Της Εθν.Οδού Αθηνών -Λαμίας στην Δ.Ε.Οινοφύτων του δήμου Τανάγρας Ν.Βοιωτίας

ΜΟΝΟΤΕΖ ΑΒΕΕ 52ο χλμ ΑΘ.-ΛΑΜΙΑΣ

 

 

 

Φάκελος Ανανέωσης της υπ’αριθμό 170737/13.5.11 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της βιομηχανίας παραγωγής κεραμικών προϊόντων της εταιρείας «ΧΑΛΚΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ -ΓΟΥΝΑΡΗΣ- ΜΥΤΑΚΗΣ» η οποία είναι εγκατεστημένη στο 63ο χλμ.της Ε.Ο.Αθηνών -Λαμίας στο Σχηματάρι Ν.Βοιωτίας

ΧΑΛΚΙΣ Α.Β.Ε.Ε. 63οχλμ.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ίδρυση νέας μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας 17 στρεμμάτων ,στη θέση « Όρμος Καλόγηρος».,Τ.Κ. Βαθύκοιλου, Δ.Ε. Πελασγίας του Δήμου Στυλίδας Ν.Φθιώτιδας ,που προκύπτει από διάσπαση υφιστάμενης μονάδας 45 στρεμμάτων, της εταιρείας «ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.»

ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε- ΟΡΜΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ίδρυση νέας μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας 28 στρεμμάτων ,στη θέση «Όρμος Βασίλη Ρέμα» ,Τ.Κ. Βαθύκοιλου, Δ.Ε. Πελασγίας του Δήμου Στυλίδας Ν.Φθιώτιδας ,που προκύπτει από διάσπαση υφιστάμενης μονάδας 45 στρεμμάτων, της εταιρείας «ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε…»

ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε

Φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ βιομηχανίας παραγωγής καλωδίων της εταιρείας «NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ» στη θέση «Πλάτανος ή Ψήφοι» στο Δ.Δ. Αγίας Μαρίνας, του Δήμου Στυλίδας, Ν.Φθιώτιδας

NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ (3)

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) – τροποποίησης(προσθήκη μονάδας ΑΕΚΚ και κινητού σπατηροτριβείου)και ανανέωσης,(της α.ρ.πρ.οικ.ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ./Π.Στ.Ε/16916/1574/05-03-2009 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Στ.Ελλάδας) γιά το λατομείο αδρανών υλικών της ΎΙΟΙ ΣΕΡ.ΦΡΟΣΥΝΟΥ Α.Ε. στη θέση «ΚΟΤΣΙΚΑ-ΤΟΥΜΠΙ» Δήμου Θήβας Π.Ε. Βοιωτίας

ΦΡΟΣΥΝΟΥ Α.Ε

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 5 MW της εταιρείας “ENERGA A.E.” στη θέση “MΠΟΥΤΑΚΟΣ-ΡΕΒΕΝΙΑ- Αγ.Αθανάσιος” στο Δ.Δ Υπάτου στο Δήμο Θηβαίων Ν.Βοιωτίας

ENERGA A.E