Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου “Ερευνητικές γεωτρήσεις βωξίτη εντός του Δημόσιου Μεταλλείου HANSA και οδών πρόσβασης στις περιοχές Οινοχωρίου και Σκλήθρου, στους Δήμους Λαμιέων και Δελφών, των Π.Ε. Φθιώτιδας και Π.Ε. Φωκίδας”

HANSA ΦΘΙΩΤΙΔΑ - ΦΩΚΙΔΑ (1)

”Φάκελος Ανανέωσης – Τροποποίησης της 45915/2061/20-09-2012 ΑΕΠΟ όπως αυτή ισχύει ,του έργου της υπόγειας εκμετάλλευσης βωξίτη στις θέσεις <<ΜΟΥΚΙΧΡΙ Β΄ >> ΚΑΙ << ΒΑΡΤΟΣ C4>> T.K. Ελαιώνα , Δ.Ε. Άμφισσας , Δήμου Δελφών , Π.Ε. Φωκίδας, από την εταιρεία <<ΔεΛΦΟΙ- ΔΙΣΤΟΜΟΝ ΑΜΕ>

533_206601_2020ΔΙΑΒ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄ Αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ιχύος 55,8 MW της “ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.’’ στις θέσεις <<Καστρί- Κοκκάλια>>,<<Καράβι - Αλογοβούνι>>, <<Τύμπανο - Τρυπητήρι >> των Δήμων Μακρακώμης, Καρπενησίου και Σοφάδων στους Ν.Φθιώτιδας, Ευρυτανίας και Καρδίτσας ανίστοιχα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86

ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε-1-ΑΚΡ1(1)

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τα :”΄Εργα αντιμετώπισης διάβρωσης ακτογραμμής Αυλίδας έως Βαθύ Χαλκίδας”

ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤ. ΑΚΤΟΓΡΑΜ. ΑΥΛΙΔΑΣ ΕΩΣΒΑΘΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ- ΥΠΕΚΑ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄ Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Λαμίας΄΄ στη θέση ΄΄ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ΄΄ του Δήμου Λαμιέων Π.Ε. Φθιώτιδας

ΧΥΤΥ ΛΑΜΙΑΣ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 21ΜW της εταιρείας ΄΄ ΚΑΔΜΕΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΄΄ στη θέση << ΖΑΓΑΡΑΣ >> των Δήμων Θηβαίων και Αλιάρτου – Θεσπιέων στο Ν. Bοιωτίας

ΚΑΔΜΕΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ-ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΕ.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την ανανέωση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, μετατόπιση και εκσυγχρονισμό υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων, στην θέση «Ακρωτήρι Παπαδιάς», Τ.Κ. Λάρυμνας, Δ.Ε. Οπουντίων,του Δήμου Λοκρών Νομού Φθιώτιδας, της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ Α.Ε.»,

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ Α.Ε (1)