Φάκελος Τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 30 ΜW της εταιρείας ΄΄ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΡΟΒΑΤΑ ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Ο.Ε ΄΄ στη θέση ΄΄ Ταράτσα ΄΄ του Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας.

24866_50_2020ΔΙΑΒ(2)

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ . ΄΄ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΡΟΒΑΤΑ ΄΄ΒΟΙΩΤΙΑ-ΑΚΡ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 35 MW της εταιρείας “NIATA AIOLOS A.E.”στη θέση <<Λούτσα Μοναστηρίου>>στο Δήμο Διστόμου -Αράχωβας-Αντίκυρας στο Ν.βοιωτίας

NIATA AIOLOS A.E-ΑΚΡ

MELETH_24844_51_2020ΔΙΑΒ

Φάκελος Εξαίρεσης του έργου :<<Επείγοντα έργα αποκατάστασης του Θερμοποτάμου . Έργα αποκατάστασης της βατότητας της οδού Θερμοποτάμου και του κλειστού αγωγού στη θέση’’40 Πλατάνια‘’Λ. Αιδηψού>>της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας

ΘΕΡΜΟΠΟΤΑΜΟΣ-ΑΚΡ

Φάκελος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ της ΑΕΠΟ των περιβαλλοντικών όρων τριών (3)αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 50 ΜW των εταιρειών ΄΄ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑΔΙΤΣΑ ΑΕ -ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΤΑΛΑΜΑΚΗ ΑΕ και ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΠΙΘΑΡΗ ΑΕ΄΄στιςθέσεις΄΄Αχλαδίτσα΄΄(18MW)΄΄Νταλαμάκι΄΄(12MW)και ΄΄Μαύρο Σπιθάρι΄΄(20MW)αντίστοιχα ,του Δήμου Θηβαίων στο Ν.Βοιωτίας

ΑΧΛΑΔΙΤΣΑ -ΝΤΑΛΑΜΑΚΙ-ΜΑΥΡΟ ΣΠΙΘΑΡΙ-ΑΚΡ-2-Ν

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΑΝΑΝΕΩΣΗ της Α.Ε.Π.Ο της αρ.30781/3516/06-07-2010 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο),γιά την λειτουργία υφιστάμενης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας θαλασσίων Μεσογειακών Ιχθύων , συνολικής δυναμικότητας 150 τόνων /έτος ,σε θαλάσσσια έκταη 10 στεμμάτων στη θέση <<Νήσος Γάϊδαρος>. Δήμου Λοκρών Ν.Φθιώτιδας ,ιδιοκτησίας Ιωάννη Γκλάβα

ΝΗΣΟΣ ΓΑΙΔΑΡΟΣ -ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΛΑΒΑ-ΑΚΡ

Φάκελος ανανέωσης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18 ΜW της εταιρείας ΄΄ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. ΄΄ στη θέση ΄΄ Μεγάλο Βουνό – Ρέθι ΄΄ του Δήμου Καρύστου στο Ν. Ευβοίας

23-01-2020 ΦΑΚΕΛ ΑΝΑΝΕΩΣ. ΄΄ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε΄΄ EYBOIA.-ΑΚΡ

Φάκελος Ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 14,55 ΜW της εταιρείας ΄΄ ΄ΒΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΄΄ στη θέση ΄΄ Ασπροχώματα΄΄ του Δήμου Διστόμου -Αράχωβας – Αντίκυρας στο Ν. Βοιωτίας

ΦΑΚΕΛ ΑΝΑΝ . ΄΄ΒΟΡΕΑΣ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗ Α.Ε ΄΄ΒΟΙΩΤΙΑ-ΑΚΡ