Φάκελος Τροποποίησης της αρ.πρ.77589/7780/10.10.2008 ΑΕΠΟ του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Στ.Ελλάδας του έργου : λατομείο αδρανών υλικών της ΙΝΤΕΡΜΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε,έκτασης 609515 τ.μ στη θέση <<Μεγάλος Σχίνος..>>Δ.Ε.Ασωπίας Δήμου Τανάγρας Π.Ε.Βοιωτίας

ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΧΙΝΟΣ

 

 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 25,2 MW της εταιρείας “NIATA AIOLOS A.E.”στη θέση <<Καραμούντζι>>στο Δήμο Λεβαδέων Ν.Βοιωτίας

NIATA AIOLOS A.E

Μελέτη Περιβάλλοντος για την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων του έργου “Παράκαμψη Λουτρών Αιδηψού “στο Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού Ν.Ευβοίας

παρακαμψη λουτων αιδηψου

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Λατομείο αργίλου της «ΧΑΛΚΙΣ Α.Β.Ε.Ε.» στη θέση «ΣΤΑΧΤΙΑΣ» της Τ.Κ. Στενής του Δ. Διρφύων-Μεσσαπίων του Ν.Ευβοίας

309 09092019ΕΝΤ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση της αρ. 3031/174365/17-11-2017 απόφασης μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.), που αφορούσε τη λειτουργία των υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων καθώς και κατασκευή καταφυγίου τουριστικών σκαφών εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ερέτριας, αρμοδιότητας ΟΛΝΕ Α.Ε

ΟΛΝΕ ΑΕ (1)

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με τίτλο « Βελτίωση Οδικού κόμβου Ε.Ο Νο 27 – θέση ΒΙΟΠΑ Άμφισσας» της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΕ ΚΟΜΒΟΣ ΒΙΟΠΑ 23.9.2019_ΑΚΡ. ΑΝΤΓΡ._signed

Αποστολή Μελέτης Περιβάλλοντος για την ανανέωση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου “Συγκοινωνιακός κόμβος στη θέση <<Αγία Παρασκευή >>Δ.Δ. Δροσιάς Δήμου Ανθηδώνος ” στο Δήμο Χαλκιδέων Ν.Ευβοίας

297 23082019ΕΝΤ-ΑΚΡ.ΑΝΤ