Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο: ΄΄Κατασκευή και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στη θέση ‘ΜΑΚΡΟΜΙΧΑΛΗ’ του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, Ισχύος 37,8 MW και των συνοδών του έργων στους Δήμους Κύμης – Αλιβερίου και Καρύστου, της Π.Ε. Εύβοιας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και στον Δήμο Μαραθώνος της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής΄΄, (ΠΕΤ:2404008811)

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο: Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ισχύος 79,8 MW στις Θέσεις «ΠΟΛΥΡΕΜΑ», «ΛΟΓΚΑΚΙ», «ΛΕΚΑΝΗ-ΞΕΡΟΠΟΥΣΙ» και «ΛΥΚΟΥΡΔΙ», του Δήμου Καρύστου, Π. Ε. Εύβοιας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των συνοδών του έργων στους Δήμους Καρύστου, Π. Ε. Εύβοιας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Μαραθώνος, Π. Ε. Αν. Αττικής, Περιφέρειας Αττικής, (ΠΕΤ:2404005411)

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) ανύψωσης τάσης Μ.Τ./400 kV με κωδική ονομασία ¨ΚΥΤ ΑΧΕΛ. – ΔΙΣΤ.Β¨ της “ΤΟΡΕΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ” στη θέση ΄΄ΑΓ. ΣΥΜΕΩΝ΄΄ στο Δήμο Δελφών Ν. Φωκίδας (ΠΕΤ: 2404005924)

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) βιομηχανίας παραγωγής φυτοπροστατευτικών προϊόντων της «ΦΥΤΟΦΥΛ» Ν.Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ στη ΔΕ Σχηματαρίου Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 19,99816 MW της ‘’GR ATHENS MIKE’’ στη θέση «ΑΓΡΑΠΙΔΙΑ 1» του Δήμου Δομοκού στο Ν. Φθιώτιδας. (ΠΕΤ: 2404002921)

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την αδειοδότηση «Αθλητικής Εγκατάστασης – Πίστας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (ΚΑΡΤ) και κτιρίων συνοδών χρήσεων», ιδιοκτησίας του Τόλια Ιωάννη, στη θέση «Πλαλίστρα, Δ.Ε. Λεβαδέων, του Δήμου Λεβαδέων Ν. Βοιωτίας (ΠΕΤ: 2404004828)

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : ΄΄Αρδευτικές Υδροληψίες κάτω Ρου Σπερχειού ΄΄

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Πλωτός Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στη θέση “Κρεμαστά ΙΙ” ισχύος 115,87968 MW των Δ.Ε Φραγκίστας & Παρακαμπύλιων των Δ. Αγράφων & Αγρινίου, Π.Ε. Ευρυτανίας & Αιτωλοακαρνανίας, Περιφερειών Στερεάς & Δυτικής Ελλάδας», (ΠΕΤ: 2204762518)

(Εκ νέου) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) μικρού υδροηλεκτρικού έργου (Μ.ΥΗ.Ε.) ισχύος 1,71 MW της εταιρείας ¨ΒΕΛΙΤΣΑ ΙΚΕ¨ επί του ρέματος ¨Ξεριές¨ Δ.Ε. Τιθορέας στο Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας στο Ν. Φθιώτιδας (ΠΕΤ: 2207811429)

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την επέκταση υφιστάμενης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, δυναμικότητας 150 τον/έτος, από 10 στρέμματα σε 20 στρέμματα, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, στη θέση «Άγιος Στέφανος», του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Νομού Ευβοίας, της εταιρείας «ΦΕΙΔΩ Α.Ε.» (ΠΕΤ 2305955425)