Μελέτη Περιβάλλοντος γιά την ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 11 ΜW της εταιρείας “ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε. “ στη θέση <<Πούντα >>Δ.Ε. Αυλώνας του Δήμου Κύμης -Αλιβερίου Ν.Ευβοίας

AIOLIKH EYBOIAS POYNTA A.E-ΑΚΡ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου ΄΄ Κατασκευή ΒΙΟ.ΚΑ και δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε.Πλαταιών Δήμου Θηβαίων ΄΄ στο Ν. Βοιωτίας

ΒΙΟΚΑ Δ.Ε. ΠΛΑΤΑΙΩΝ Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ -Ν.΄ΒΟΙΩΤΙΑΣ -ΑΚΡ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 191678/4184/14.11.2008 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: ΄΄Εκμετάλλευση λατομείου αργίλου συνολικής έκτασης 352,176 στρ. στη θέση ΄΄ΛΟΥΤΣΑ ΡΕΜΕΡΙ ΄΄ ΠΕ Σκούρτων Δερβενοχωρίων Βοιωτίας ( όπως ισχύει), ως προς την επέκταση του λατομείου σε όμορη έκταση 106 στρ,

ΛΟΥΤΣΑ ΡΕΜΕΡΙ -ΒΟΙΩΤΙΑ ΥΠΕΚΑ-ΑΚΡ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) γιά το έργο <<Αποκατάσταση ,Ανάδειξη,Ανάπτυξη και λειτουργική Επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας, καθώς και Ανάπλαση των Επιφανειών της Γειτνιάζουσας Πλατείας Αγοράς>>

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΑΚΡ

Μελέτη περιβάλλοντος Ανανέωσης -Τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου ¨Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου λυμάτων Κίρρας -αναβάθμιση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Ιτέας ¨στο Δήμο Δελφών Ν.Φωκίδας

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ-ΙΤΕΑΣ-ΑΚΡ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου σχιστολιθικών πλακών -μονάδας θραύσης- ταξινόμησης σπείρων θλικών του <<ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ >> στη θέση <<ΧΑΝΙ ΦΑΣΟΥΛΑ >.ΤΚ Φιλοθέης ΔΕ Ευπαλίου Δήμου Δωρίδας Ν.Φωκίδας

ΧΑΝΙ ΦΑΣΟΥΛΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ-ΑΚΡ

Φάκελος Τροποποίησης – ανανέωσης της αρ. 115803/11305/09/01-02-2010 απόφασής μας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο), για την λειτουργία υφιστάμενης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας Θαλασσίων Μεσογειακών Ιχθυών συνολικής δυναμικότητας 310 τόνων/ έτος σε θαλάσσια έκτασης 30 στρεμμάτων στη θέση ΄΄ Κακιά Σκάλα ΄΄ Δ.Δ. Αγίου Ιωάννη Δ. Ταμυναίων Ν. Ευβοίας της εταιρείας ΄΄ LEMOND CO A.B.E.E ΄΄.

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ . LEMOND CO A.B.E.E EYBOIA.-ΑΚΡ