Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση μονάδα υδατοκαλλιέργειας αποτελούμενης από : α)υφιστάμενη πλωτή μονάδα Θ.Μ.Ι., δυναμικότητας 387,5 τον/έτος.σε θαλάσσια έκταση 30 στρεμμάτων (απλή μετατόπιση) στη θέση <<Όρμος Κορωνιές>> β)χερσαίες εγκαταστάσεις (ίδρυση συσκευαστηρίου δυναμικότητας 300 τον/έτος άλλες υφιστάμενες χερσαίες εγκαταστάσεις) σε δημόσια δασική έκταση 5.488,95 τ.μ., γ)υφιστάμενα έργα στη ζώνη αιγιαλού – παραλίας και στο θαλάσσιο χώρο της εταιρείας <<ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ>> στην θέση <<Ακρωτήριο Σταυρός>> Δ.Ε. Λάρυμνας, του Δήμου Λοκρών Ν.Φθιώτιδας

296 21082019ΕΝΤ-2

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την χορήγηση έγκρισης επέμβασης σε δημόσια δασική έκταση, περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενων χερσαίων συνοδών εγκαταστάσεων ,μετατόπιση και εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας στη θέση <<ακρωτήρι Παπαδιά -Γκαζοπούλα >>,Δ.Ε Οπουντίων του Δήμου λοκρών Νομού Φθιώτιδας του Άγγελου Γλάβα

292 19082019ΕΝΤ

 

Μελέτη Περιβάλλοντος για την τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο του έργου -Επέκταση και λειτουργία του υφιστάμενου Διαδημοτικού ΧΥΤΑ της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Π.Ε. Εύβοιας στη θέση <<Γιαμίνα Δοκού >>, Δήμο Χαλκιδέων Π.Ε. Εύβοιας 

291 16082019 ΕΝΤ

Φάκελος Ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων ΑΕΠΟ του έργου ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Δ.Δ Αγίου Γεωργίου Δήμου Μακρακώμης στο Ν.Φθιώτιδας

290 16082019ΕΝΤ

Φάκελος Τροποποίησης της ΑΕΠΟ των περιβαλλοντικών όρων του έργου αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειασ ισχύος 30 ΜW της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΡΟΒΑΤΑ ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Ο.Ε στην θέση ΤΑΡΑΤΣΑ του δήμου Θηβαίων στον Ν.Βοιωτίας

288 16082019 ΕΝΤ

Φάκελος Τροποποίησης της ΑΕΠΟ του έργου : «Πεστροφογεννητικός σταθμός ,μονάδα εκτροφής πέστροφας ,συσκευαστήριο νωπών αλιευμάτων μεταποιητήριο-κανιστήριο, αναψυκτήριο και αλλοι βοηθητικοί χώροι υποστήριξη στην θεση Γαύρος Μεγάλου Χωριού Δ.Ε Καρπενησίου,Π.Ε.Ευρυτανίας»

287 16082019ΕΝΤ

Φάκελος Ανανέωσης της ΑΕΠΟ του έργου : «Διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς (Γ.Μ.)Ηλεκτρικής Ενέργειας 400kv του ΘΗΣ ΘΙΣΒΗΣ με το Εθνικό ΣΥΣΤΗΜΑ μεταφοράς (Αθήνα- Αχελώος)και ΚΥΤ ΘΙΣΒΗΣ

286 14082019ΕΝΤ (2)