Αριθμός Πρακτικού 5, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 13ης Αυγούστου 2019 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

5ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2019 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -1

Αριθμός Πρακτικού 4, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 7ης Αυγούστου 2019 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

4ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2019 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-1

Πρόσκληση στην 5η συνεδρίαση 2019 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λαμία, Λ. Καλυβίων 2, (3ος όροφος), στις 13 – 08 – 2019 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 09:30 π.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5Η

Φάκελος Ανανέωσης – Tροποποίησης της υπ’ αρ. 124363/16-04-2010 ΑΕΠΟ για τη Διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς ( Γ. Μ.) Ηλεκτρικής Ενέργειας 400 kv και Υποσταθμού, του ΘΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς και την υφιστάμενη Γ.Μ. 400 kv ΚΥΤ ΑΧΕΛΟΟΥ-ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ

254 07082019 ΕΝΤΟΛΗ

Αριθμός Πρακτικού 3, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 21ης Ιουνίου 2019 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

276 07082019 ΠΡΑΚΤ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου “Κατασκευή υπογείου αρδευτικού δικτύου στην κτηματική περιφέρεια Λιανοκλαδίου” στο Δήμου Λαμιέων Νομού Φθιώτιδας

252 06082019-3

Μελέτη Περιβάλλοντος για τροποποίηση ΑΕΠΟ λατομείου σχιστολιθικών πλακών των Νικολάου Αστηθά, Παναγιώτη Αστηθά, Αντώνη Ζούρα και Κωνσταντίνου Λιώνη στη θέση « ΧΟΡΕΖΑ – ΔΡΙΜΑΡΙ » ΤΚ Στουπαίων Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας

251 06082019ΕΝΤ