Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων γιά την Περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενου Σ.Β.Κ.Τ., της εταιρείας ”VODAFONE -ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ” με την από κοινού χρήση με την εταιρεία WIND, με κωδική ονομασία θέσης << ΨΗΛΩΜΑ 1000404>> στη θέση << ΨΗΛΩΜΑ >>, του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας

VODAFON- ΠΑΝΑΦΟΝ ΄΄ ψηλωμα ΄΄ 1000404 ΄ΒΟΙΩΤΙΑ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από καύση βιομάζας της Βασιλικής Κοντελέ, σε υφιστάμενο βιοτεχνικό κτίριο στη θέση << Πουρναρέικα >> του Δήμου Λεβαδέων στο Ν. Bοιωτίας

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΝΤΕΛΕ ΒΟΙΩΤΙΑ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18 MW της εταιρείας “NIATA AIOLOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.”στη θέση “ΚΟΡΦΟΥΛΑ” του Δήμου Λεβαδέων στο Ν. Bοιωτίας

NIATA AIOLOS A.E - ΒΟΙΩΤΙΑ

Μελέτη περιβάλλοντος για την τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 10 ΜW της εταιρείας ́ ́ ΛΑΡΥΜΝΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ A.E ́ ́ στη θέση ́ ́ Κουτρούλα ́ ́ του Δήμου Λοκρών Ν. Φθιώτιδας.

ΛΑΡΥΜΝΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΘ..ΔΑ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Φωτοβολταϊκού (Φ/Β) πάρκου ισχύος 3,35 MW στη θέση “ΚΟΛΩΝΕΣ” Τ.Κ. ΛΥΓΑΡΙΑΣ στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ Ν. Φθιώτιδας

70195_143_2020-ΑΚΡ

Μελέτη Περιβάλλοντος για την τροποποίηση ΑΕΠΟ, υφιστάμενου Σ.Β.Κ.Τ. της εταιρείας “WIND” με κωδική ονομασία θέσης “0063 ΕΥΒΟΙΑ” στη θέση “ΜΥΤΙΚΑΣ” Τ.Κ. Στύρων ,Δ.Ε Στυρέων, του Δήμου Καρύστου Ν.Εύβοιας

WIND ΜΥΤΙΚΑΣ-ΑΚΡ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Φωτοβολταϊκού (Φ/Β) πάρκου ισχύος 6,415 MW στη θέση “Στρογγυλή” Τ.Κ. Νέας Μάκρισης στο Δήμο Δομοκού Ν. Φθιώτιδας

69845_142_2020-ΑΚΡ2