Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αποτελούμενου από είκοσι οκτώ (28) επιμέρους γειτονικά Φ/Β πάρκα συνολικής ισχύος 130,01MW της ‘’CADMUS IKE’’ στις θέσεις «ΔΡΑΓΑΤΣΟΥΛΑ, Αγ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΜΙΝΙ, ΒΑΡΥΚΟ ΦΙΔΙΟΥ, ΜΟΥΡΙΤΣΙΖΑ, ΒΙΛΙΑΜΙ, ΤΣΟΥΚΑ, Κ.Λ.Π.» και σταθμού αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης – απορρόφησης 100MW στη θέση «ΡΟΥΠΑΚΙ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗ» των Δήμων Θηβαίων και Τανάγρας αντίστοιχα στο Ν. Βοιωτίας, (ΠΕΤ: 2402001826)