Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την επέκταση υφιστάμενης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, δυναμικότητας 150 τον/έτος, από 10 στρέμματα σε 20 στρέμματα, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, στη θέση «Άγιος Στέφανος», του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Νομού Ευβοίας, της εταιρείας «ΦΕΙΔΩ Α.Ε.» (ΠΕΤ 2305955425)