ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13

13o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2015 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ