Φάκελος Ανανέωσης / Τροποποίησης της υπ. αρ. πρωτ. 145968/25.06.2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αρ. 183458/9.08.2013 και 17721/1174/26.02.2019 ( ΑΔΑ: ΨΒΞΡ4653Π8-8Μ3) Αποφάσεις, της βιομηχανίας παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού «ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε.», που λειτουργεί στην κοινότητα Δαμάστας,της Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου του του Δήμου Λαμιέων του Ν. Φθιώτιδας( ΠΕΤ 2005307612/22.05.2020)

24-7-2020 ΧΑΤΡΤΟΠΟΙΙΑφθιωτιδας

Αριθμός Πρακτικού 4, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 19ης Ιουνίου 2020 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

4o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2020

Αριθμός Πρακτικού 3 , Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 9ης Απριλίου 2020, της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

3o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2020-1

Αριθμός Πρακτικου 2, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 12ης Μαρτίου 2020, της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

2o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2020-2

Αριθμός Πρακτικού 1, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 16ης Ιανουαρίου 2020, της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

1o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2020-ακρ

Αριθμός Πρακτικού 7, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 16ης Δεκεμβρίου 2019 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

7o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2019.-ΑΚΡ(1)

Αριθμός Πρακτικού 5, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 13ης Αυγούστου 2019 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

5ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2019 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -1