Αριθμός Πρακτικού 6, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 20ης Μαίου 2021 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2021 -

Αριθμός Πρακτικού 5, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 28ης Απριλίου 2021, της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

5o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2021 -(1)

Αριθμός Πρακτικού 4, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 7ης Απριλίου 2021, της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

4o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2021 -

Αριθμός Πρακτικού 3 , Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 17ης Μαρτίου 2021 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

3o ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Αριθμός Πρακτικού 2, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 17ης Φεβρουαρίου 2021, της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

2o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2021-

Αριθμός Πρακτικού 1, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 22ης Ιανουαρίου 2021,της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

1o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2021-

Αριθμός Πρακτικού 9, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 7ης Δεκεμβρίου 2020, της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

9o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2020-

Αριθμός Πρακτικού 8, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 5ης Νοεμβρίου 2020, της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 8

Αριθμός Πρακτικού 7, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 29ης Οκτωβρίου 2020 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

7ο Πρακτικό Επιτροπής Περιβάλλοντος

Αριθμός Πρακτικού 6, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 28ης Σεπτεμβρίου 2020, της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2020-