Αριθμός Πρακτικού 2, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 8ης Απριλίου 2022 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

2o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2022

Αριθμός Πρακτικού 1, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 14ης Μαρτίου 2022 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

1o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2022(1)

Αριθμός Πρακτικού 16, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 29ης Δεκεμβρίου 2021, της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

16o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2021-

Αριθμός Πρακτικού 15, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 28ης Δεκεμβρίου 2021, της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

15ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2021

Αριθμός Πρακτικού 14, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 21ης Δεκεμβρίου 2021, της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

14o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2021-

Αριθμός Πρακτικού 13, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 20ης Δεκεμβρίου 2021, της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

13ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2021

Αριθμός Πρακτικού 12, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 10ης Δεκεμβρίου 2021, της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

12o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2021

Αριθμός Πρακτικού 11, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 21ης Οκτωβρίου 2021, της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

11o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2021 -

Αριθμός Πρακτικού 10, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 9ης Σεπτεμβρίου 2021 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

10ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2021

Αριθμός Πρακτικού 9, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 14ης Ιουλίου 2021 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

9ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2021