Αριθμός Πρακτικού 10, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 9ης Σεπτεμβρίου 2021 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

10ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2021

Αριθμός Πρακτικού 9, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 14ης Ιουλίου 2021 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

9ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2021

Αριθμός Πρακτικού 8, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 24ης Ιουνίου 2021 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

8o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2021 -

Αριθμός Πρακτικού 7, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 27ης Μαίου 2021 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

7o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2021α -

Αριθμός Πρακτικού 6, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 20ης Μαίου 2021 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2021 -

Αριθμός Πρακτικού 5, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 28ης Απριλίου 2021, της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

5o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2021 -(1)

Αριθμός Πρακτικού 4, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 7ης Απριλίου 2021, της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

4o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2021 -

Αριθμός Πρακτικού 3 , Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 17ης Μαρτίου 2021 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

3o ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Αριθμός Πρακτικού 2, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 17ης Φεβρουαρίου 2021, της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

2o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2021-

Αριθμός Πρακτικού 1, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 22ης Ιανουαρίου 2021,της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

1o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2021-