Αριθμός Πρακτικού 1, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 18ης Μαρτίου 2019 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

190 25062019

Αριθμός Πρακτικού 7, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 24ης Δεκεμβρίου 2018 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

7o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2018 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αριθμός Πρακτικού 6, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 17ης Δεκεμβρίου 2018, της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2018 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-1

Αριθμός Πρακτικού 5, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 12ης Νοεμβρίου 2018, της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

5o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2018 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αριθμός Πρακτικού 4, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 5ης Ιουλίου 2018, της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

4o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2018 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

Αριθμός Πρακτικού 3, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 31ης Μαΐου 2018 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 3-Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης

Αριθμός Πρακτικού 2, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 7ης Μαΐου 2018 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

2o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2018 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ