Αριθμός Πρακτικού 5, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 12ης Νοεμβρίου 2018, της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

5o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2018 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ