Αριθμός Πρακτικού 3, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 31ης Μαΐου 2018 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας