Αριθμός Πρακτικού 4, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 5ης Ιουλίου 2018, της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας