Αριθμός Πρακτικού 4, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 5ης Ιουλίου 2018, της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

4o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2018 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.