Αριθμός Πρακτικού 6, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 17ης Δεκεμβρίου 2018, της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας