Αριθμός Πρακτικού 6, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 28ης Σεπτεμβρίου 2020, της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας