Αριθμός Πρακτικού 8, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 5ης Νοεμβρίου 2020, της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας