Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 22 Ιουνίου 2016, αριθμός Πρακτικού 6 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Σχολιάστε