Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 8ης Απριλίου 2016, αριθμός Πρακτικού 2 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

2o-ΠΡΑΚΤΙΚΟ-2016-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΑΙ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-1