Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 25ης Απριλίου 2016, αριθμός Πρακτικού 3 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

3o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Σχολιάστε