Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 29ης Φεβρουαρίου 2016, Αριθμός Πρακτικού 1 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πρακτικό 1 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης