Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 5ης Σεπτεμβρίου 2016,αριθμός Πρακτικού 7 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

7o-ΠΡΑΚΤΙΚΟ-2016-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΑΙ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ