Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 4ης Μαίου 2016, αριθμός Πρακτικού 4 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

4o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ