Φάκελος Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων βιομηχανικής μονάδας παραγωγής Foil αλουμινίου της εταιρείας «ΣΥΜΕΤΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ Α.Ε.», στη θέση ‘’Μαδαρό’’ Αγ. Θωμά, της Δ.Ε. Οινοφύτων, του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Φάκελος τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων της αρ. πρωτ. 164818/2323/31-08-2010ΑΕΠΟ, της εταιρείας:΄΄ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ ΑΕ”

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την επέκταση ναυπηγείου και την κατασκευή συνοδών έργων της εταιρείας ΄΄ ΛΑΜΔΑ ΝΑΥΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε ΄΄ στη θέση ΄΄ ΚΥΜΑΣΙ ΄΄ στο Μαντούδι του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, του Ν. Ευβοίας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενου κέντρου εκπομπής ψηφιακών μεταδόσεων της DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε στη θέση ΄΄ ΟΧΘΩΝΙΑ ΄΄ με Κ.Α. ΄΄ 3006076 ΄΄ του Δήμου Κύμης Αλιβερίου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικο αρχείο

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενου κέντρου εκπομπής ψηφιακών μεταδόσεων της DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. στη θέση ΄΄ ΔΑΜΑΣΤΑ΄΄ με Κ.Α. ΄΄ 3006063 ΔΑΜΑΣΤΑ ΄΄ του Δήμου Λαμιέων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενου κέντρου εκπομπής ψηφιακών μεταδόσεων της DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. με Κ.Α. ΄΄ 3006065 ΚΡΙΚΕΛΟ ΄΄ στη θέση ΄΄ ΚΡΙΚΕΛΟ ΄΄ του Δήμου Καρπενησίου , σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης ( ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Ε. Φουρνάς Δήμου Καρπενησίου Π. Ε. Ευρυτανίας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο