Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – BLUE FARM ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΑΕ – ΚΑΡΥΣΤΟΣ – ΕΥΒΟΙΑ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στη θέση «Λαγονήσι Λάρυμνας», Δ.Ε. Οπουντίων, του Δήμου Λοκρών Νομού Φθιώτιδας, της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Φάκελος Ανανέωσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της υφιστάμενης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας δυναμικότητας 150 τον/έτος θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων, στη θέση «Κακιά Σκάλα» Δ.Κύμης – Αλιβερίου Νομού Ευβοίας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) μετά του Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) και της ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) από την «ΕΛΜΙΝ Α.Ε.» στην ΠΕ Φωκίδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Φάκελος Τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 36 MW στη θέση «Κορομπίλι» του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας.

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Φάκελος Ανανέωσης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου : «Ανατολική παράκαμψη Θηβών» στο Ν. Βοιωτίας.

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Φάκελος Τροποποίησης της αρ.29523/3397/28-6-10 ως ισχύει Απόφασης Έγκρισης Π.Ο.της δραστηριότητας ανακύκλωσης μεταλλικών και μη μεταλλικών αποβλήτων και αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων, της εταιρείας «GEON Περιβαλλοντική-Ενεργειακή »

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο