Μελέτη Περιβάλλοντος για τροποποίηση ΑΕΠΟ λατομείου σχιστολιθικών πλακών των Νικολάου Αστηθά, Παναγιώτη Αστηθά, Αντώνη Ζούρα και Κωνσταντίνου Λιώνη στη θέση « ΧΟΡΕΖΑ – ΔΡΙΜΑΡΙ » ΤΚ Στουπαίων Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας

251 06082019ΕΝΤ

Σχολιάστε