Αποστολή Μελέτης Περιβάλλοντος για ανανέωση ΑΕΠΟ λατομείου αργίλου της « Δ.Ι. ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ ΑΕ» στη θέση «ΤΣΕΡΕΜΕΝΤΕΛΙ» ΔΕ Δερβενοχωρίων Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας

240 24072019 ΕΝΤ

Σχολιάστε