Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου “Αναβάθμιση εγκατάστασης επεξεργασίασ λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Αλιβερίου στο Δήμο Κύμης- Αλιβερίου Ν.Ευβοίας

247 01082019ΔΗΜ

Σχολιάστε