ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ίδρυση μονάδας παραγωγής χάρτου της εταιρείας «INTERTRADE HELLAS Α.Β.Ε.Ε.» στη θέση «Τσεφλίκι – Περιβόλι», στην Δ.Ε. Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας

239 24072019 ΥΠΕΝ ΕΝΤΟΛΗ-1