Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενης χοιροτροφικής μονάδας ,δυναμικότητας 395 χοιρομητέρων ,με τα παράγωγά τους μέχρι τελικής πάχυνσης, ιδιοκτησίας της εταιρείας “ HELLENIC QUALITY FOODS A.” με ενοικιαστή στην εταιρεία “ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ ΕΠΕ”στη θέση “ΠΟΛΥΤΉΡΑ” ,Τ.Κ.. Πουρνού, του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, Ν.. Ευβοίας

228 15072019ΕΝΤ

Σχολιάστε