Αποστολή Μελέτης Περιβάλλοντος για την ανανέωση -τροποποίηση της αρ. 52306/5718/19-10- 2010 απόφαση ανανέωση- τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ -ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΡΕΩΣ”στο δήμο Μαντουδίου- λίμνης -Αγ.Άννας στο Ν.Ευβοίας