Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου “Κατασκευή υπογείου αρδευτικού δικτύου στην κτηματική περιφέρεια Λιανοκλαδίου” στο Δήμου Λαμιέων Νομού Φθιώτιδας

252 06082019-3

Σχολιάστε