8η Συνεδρίαση 2022 – (06-12-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 6ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

 

 

7η Συνεδρίαση 2022 – ( 22-11-2022 )

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 22ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

6η Συνεδρίαση 2022 – (26-09-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 26ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΠΡΑΚΤΙΚΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

 

 

Πρόσκληση στην 6η/2022 συνεδρίαση της Επιτροπής Εργασίας & Κοιν.Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10:00π.μ με τηλεδιάσκεψη ,μέσω της εφαρμογής ‘’zoom

Αριθμός Πρακτικού 5/2022, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 5ης Σεπτεμβρίου 2022 της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Π.Σ.Ε.

Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων της 5ης για το έτος 2022 της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Π.Σ.Ε.

Πρόσκληση στην 5η για το έτος 2022 Συνεδρίαση της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

5η Συνεδρίαση 2022 – (01-09-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 4ης για το έτος 2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 4/2022, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 8ης Ιουλίου 2022 της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας