1η Συνεδρίαση 2022 – (08-04-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Πρόσκληση των μελών στην 1η/2022 Συνεδρίαση της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 6ης για το έτος 2021 συνεδρίασης της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πρακτικά της 6ης συνεδρίασης της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6η Συνεδρίαση 2021 – (20-09-2021)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Πρόσκληση στην 6 η/2021 συνεδρίαση της Επιτροπής Εργασίας & Κοιν.Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20/09/2021

Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 8ης Σεπτεμβρίου 2021 της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων της 5ης για το έτος 2021 συνεδρίασης της Επιτροπής Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

5η Συνεδρίαση 2021 – (08-09-2021)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Πρόσκληση στην 5η για το έτος 2021 συνεδρίαση της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί στις 08/09/2021 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής ΄΄ e-presence ΄΄