4η Συνεδρίαση 2022 – (08-07-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Πρόσκληση στην 4η για το έτος 2022 συνεδρίαση της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αριθμός Πρακτικού 3/2022, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 8ης Ιουνίου 2022 της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

3η Συνεδρίαση 2022 – (02-06-2022)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (08-06-2022)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ορθή Επανάληψη-Πρόσκληση στην 3η/2022 συνεδρίαση της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ με τηλεδιάσκεψη ,μέσω της εφαρμογής ‘’zoom’

Αριθμός Πρακτικού 2/2022, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 29ης Απριλίου 2022 της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 8ης Απριλίου 2022 της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

2η Συνεδρίαση 2022 – (29-04-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Πρόσκληση στην 2η/2022 συνεδρίαση της Επιτροπής Εργασίας & Κοιν. Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Απριλίου 2022 και ώρα 11:00π.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων των Περιφερειακών Επιτροπών , Λ. Καλυβίων 2 Λαμία

1η Συνεδρίαση 2022 – (08-04-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ