8η Συνεδρίαση 2022 – (06-12-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 6ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

 

 

7η Συνεδρίαση 2022 – ( 22-11-2022 )

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 22ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

6η Συνεδρίαση 2022 – (26-09-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 26ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΠΡΑΚΤΙΚΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

 

 

5η Συνεδρίαση 2022 – (01-09-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

4η Συνεδρίαση 2022 – (08-07-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

3η Συνεδρίαση 2022 – (02-06-2022)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (08-06-2022)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

2η Συνεδρίαση 2022 – (29-04-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1η Συνεδρίαση 2022 – (08-04-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

6η Συνεδρίαση 2021 – (20-09-2021)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

5η Συνεδρίαση 2021 – (08-09-2021)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ