7η Συνεδρίαση 2022 – ( 22-11-2022 )

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 22ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

6η Συνεδρίαση 2022 – (26-09-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 26ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΠΡΑΚΤΙΚΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

 

 

Πρόσκληση στην 6η/2022 συνεδρίαση της Επιτροπής Εργασίας & Κοιν.Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10:00π.μ με τηλεδιάσκεψη ,μέσω της εφαρμογής ‘’zoom

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 6η ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (2)-1

Αριθμός Πρακτικού 5/2022, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 5ης Σεπτεμβρίου 2022 της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Π.Σ.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 05ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022(1)

Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων της 5ης για το έτος 2022 της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Π.Σ.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΩΝ ΤΗΣ 5ης ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Πρόσκληση στην 5η για το έτος 2022 Συνεδρίαση της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 5η ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

5η Συνεδρίαση 2022 – (01-09-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 4ης για το έτος 2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΩΝ ΤΗΣ 4ης ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αριθμός Πρακτικού 4/2022, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 8ης Ιουλίου 2022 της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 8ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

4η Συνεδρίαση 2022 – (08-07-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ