3η Συνεδρίαση 2023 – (28-03-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 28ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

2η Συνεδρίαση 2023 – (28-02-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 28ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

 

1η Συνεδρίαση 2023 – (21-02-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 21ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

 

 

8η Συνεδρίαση 2022 – (06-12-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 6ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

 

 

7η Συνεδρίαση 2022 – ( 22-11-2022 )

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 22ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

6η Συνεδρίαση 2022 – (26-09-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 26ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΠΡΑΚΤΙΚΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

 

 

Πρόσκληση στην 6η/2022 συνεδρίαση της Επιτροπής Εργασίας & Κοιν.Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10:00π.μ με τηλεδιάσκεψη ,μέσω της εφαρμογής ‘’zoom

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 6η ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (2)-1

Αριθμός Πρακτικού 5/2022, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 5ης Σεπτεμβρίου 2022 της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Π.Σ.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 05ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022(1)

Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων της 5ης για το έτος 2022 της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Π.Σ.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΩΝ ΤΗΣ 5ης ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Πρόσκληση στην 5η για το έτος 2022 Συνεδρίαση της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 5η ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ