Πρόσκληση στην 1η Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής ΄΄ e-presence ΄΄

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 1η ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-1

Αριθμός Πρακτικού 3/2020, Πρακτικά της Έκτακτης συνεδρίασης ( Δια Περιφοράς) και αποφάσεις της 6ης Μαίου 2020

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 6ης ΜΑΪΟΥ 2020

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 3ης/2020 Έκτακτης (Δια Περιφοράς) συνεδρίασης της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΩΝ ΤΗΣ 3ης ΓΙΑ ΤΟΕ ΕΤΟΣ 2020 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

 

 

 

Πρόσκληση μελών στην Έκτακτη συνεδρίαση (δια περιφοράς) της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στις 06/05/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΙΣ 06052020

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ 12ο_asigned
ΑΔΣ 33_2020 ΙΔΡΥΣΗ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Αριθμός Πρακτικού 2/2020 της συνεδρίασης της 25ης Φεβρουαρίου 2020 της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 25ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 2ης για το έτος 2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΩΝ ΤΗΣ 2ης ΓΙΑ ΤΟΕ ΕΤΟΣ 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

 

 

Πρόσκληση στην 2η/2020 συνεδρίαση της Επιτροπής Εργασίας & Κοιν.Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020 στη Λαμία στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 6-8, Λαμία) , και ώρα 11:00 π.μ

2η ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ ΑΙΔΗΨΟΣ 2020

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΛΑΙΚΗΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ_signed