Ορθή Επανάληψη-Πρόσκληση στην 3η/2022 συνεδρίαση της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ με τηλεδιάσκεψη ,μέσω της εφαρμογής ‘’zoom’

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1)-1