1η Συνεδρίαση 2023 – (21-02-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 21ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023