Αριθμός Πρακτικού 5/2022, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 5ης Σεπτεμβρίου 2022 της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Π.Σ.Ε.