Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την αδειοδότηση των κόμβων Παρορίου, Αγ. Βλασίου και Ρωμαίϊκου στο Δήμο Λεβαδέων του Ν. Βοιωτίας

ΜΠΕ KOMBOI ΠΑΡΟΡΙΟΥ-ΑΓ

4ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

4o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-2017

Πίνακας θεμάτων αποφάσεων της 4ης συνεδρίασης της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2017

Πρόσκληση στην 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Εργασίας και Κοιν.Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

4η 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 29ης Ιουνίου 2017, Αριθμός Πρακτικού 3 της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 3ης/2017 συνεδρίασης της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 3ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ, ΤΗΣ 29ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Πρόσκληση στην 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της ΠΣΕ, την Πέμπτη 29 Ιουνίου και ώρα 11.00 στη Λαμία

3η 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-1

          ΕΙΣΗΓΗΣΗ_ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2112 ΕΙΣΗΓΗΣΗ_ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2173 ΕΙΣΗΓΗΣΗ_JAHO ZAMIRA

2183 ΕΙΣΗΓΗΣΗ_ΚΕΡΑΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

2238 ΕΙΣΗΓΗΣΗ_ΜΟΣΧΟΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2247 ΕΙΣΗΓΗΣΗ_ΓΜΟΥΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ

2322 ΕΙΣΗΓΗΣΗ_ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

2332 ΕΙΣΗΓΗΣΗ VERDIS FOTIOS

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΠΛ ΥΠ ΕΜΠ 2017