Αριθμός Πρακτικού 3/2020, Πρακτικά της Έκτακτης συνεδρίασης ( Δια Περιφοράς) και αποφάσεις της 6ης Μαίου 2020

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 6ης ΜΑΪΟΥ 2020

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 3ης/2020 Έκτακτης (Δια Περιφοράς) συνεδρίασης της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΩΝ ΤΗΣ 3ης ΓΙΑ ΤΟΕ ΕΤΟΣ 2020 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

 

 

 

Αριθμός Πρακτικού 2/2020 της συνεδρίασης της 25ης Φεβρουαρίου 2020 της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 25ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 2ης για το έτος 2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΩΝ ΤΗΣ 2ης ΓΙΑ ΤΟΕ ΕΤΟΣ 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

 

 

Αριθμός Πρακτικού 1/2020, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 29ης Ιανουαρίου 2020, της Επιτροπής Εργασίας & Κοιν. Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 29ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 1ης/2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΩΝ ΤΗΣ 1ης ΓΙΑ ΤΟΕ ΕΤΟΣ 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 4ης για το έτος 2019 συνεδρίασης της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΩΝ ΤΗΣ 4ης ΓΙΑ ΤΟΕ ΕΤΟΣ 2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αριθμος Πρακτικού 4/2019, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 26ης Νοεμβρίου 2019, της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περειφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 26ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Αριθμός Πρακτικού 3/2019, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 28ης Ιουνίου 2019 της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 28 ης ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-1

Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων της 3ης/2019 συνεδρίασης της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΩΝ ΤΗΣ 3ης ΓΙΑ ΤΟΕ ΕΤΟΣ 2019-1