Αριθμός Πρακτικού 3/2020, Πρακτικά της Έκτακτης συνεδρίασης ( Δια Περιφοράς) και αποφάσεις της 6ης Μαίου 2020

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 3ης/2020 Έκτακτης (Δια Περιφοράς) συνεδρίασης της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

 

 

 

Αριθμός Πρακτικού 2/2020 της συνεδρίασης της 25ης Φεβρουαρίου 2020 της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 2ης για το έτος 2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

 

 

 

 

Αριθμός Πρακτικού 1/2020, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 29ης Ιανουαρίου 2020, της Επιτροπής Εργασίας & Κοιν. Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 1ης/2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 4ης για το έτος 2019 συνεδρίασης της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμος Πρακτικού 4/2019, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 26ης Νοεμβρίου 2019, της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περειφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 3/2019, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 28ης Ιουνίου 2019 της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων της 3ης/2019 συνεδρίασης της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας