Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 6ης για το έτος 2021 συνεδρίασης της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΩΝ ΤΗΣ 6ης ΓΙΑ ΤΟΕ ΕΤΟΣ 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Πρακτικά της 6ης συνεδρίασης της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 8ης Σεπτεμβρίου 2021 της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 8ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων της 5ης για το έτος 2021 συνεδρίασης της Επιτροπής Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΩΝ ΤΗΣ 5ης ΓΙΑ ΤΟΕ ΕΤΟΣ 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 4ης / 2021 συνεδρίασης της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΩΝ ΤΗΣ 4ης ΓΙΑ ΤΟΕ ΕΤΟΣ 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αριθμός Πρακτικού 4, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της Επιτροπής Εργασίας και Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 4ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Αριθμός Πρακτικού 3/2021, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 16ης Απριλίου 2021 της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 16ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 3ης /2021 συνεδρίασης της Επιτροπής Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΩΝ ΤΗΣ 3ης ΓΙΑ ΤΟΕ ΕΤΟΣ 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αριθμός Πρακτικού 2/2021, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 2ης Φεβρουαρίου 2021, της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 2ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Αριθμός Πρακτικού 2/2021, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 2ης Φεβρουαρίου 2021, της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Π.Στ.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 2ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021