Αριθμός Πρακτικού 2/2020 της συνεδρίασης της 25ης Φεβρουαρίου 2020 της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας