Αριθμος Πρακτικού 4/2019, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 26ης Νοεμβρίου 2019, της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περειφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 26ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019