Αριθμός Πρακτικού 3/2020, Πρακτικά της Έκτακτης συνεδρίασης ( Δια Περιφοράς) και αποφάσεις της 6ης Μαίου 2020

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 6ης ΜΑΪΟΥ 2020