Αριθμός Πρακτικού 1, της συνεδρίασης της 7ης Μαΐου 2018, της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-2018

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 1ης/2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2018

5o Πρακτικό και Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

5ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2017

4ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

4o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-2017

Πίνακας θεμάτων αποφάσεων της 4ης συνεδρίασης της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2017

Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 29ης Ιουνίου 2017, Αριθμός Πρακτικού 3 της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 3ης/2017 συνεδρίασης της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 3ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ, ΤΗΣ 29ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017