Πρόσκληση στην 4η για το έτος 2022 συνεδρίαση της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 4η ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ορθή Επανάληψη-Πρόσκληση στην 3η/2022 συνεδρίαση της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ με τηλεδιάσκεψη ,μέσω της εφαρμογής ‘’zoom’

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1)-1

Πρόσκληση στην 2η/2022 συνεδρίαση της Επιτροπής Εργασίας & Κοιν. Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Απριλίου 2022 και ώρα 11:00π.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων των Περιφερειακών Επιτροπών , Λ. Καλυβίων 2 Λαμία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ2η ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Πρόσκληση των μελών στην 1η/2022 Συνεδρίαση της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ1η ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Πρόσκληση στην 6 η/2021 συνεδρίαση της Επιτροπής Εργασίας & Κοιν.Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20/09/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 6η ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Πρόσκληση στην 5η για το έτος 2021 συνεδρίαση της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί στις 08/09/2021 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής ΄΄ e-presence ΄΄

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5 2021-1

Πρόσκληση στη 4η για το έτος 2021 συνεδρίασης (δια περιφοράς) της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

4η ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-
ΕΙΣΗΓΗΣΗ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΛΑΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Πρόσκληση στην 3η Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής ΄΄e-presence΄΄

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 3η ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΜΕΣΩ ΓΕΦΥΡΑΣ (1)
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΣΤΕ

Πρόσκληση στην 2η/2021 συνεδρίαση της Επιτροπής Εργασίας & Κοιν. Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021, δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από ώρα 10:30 π.μ έως 14:00

2η ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ-2021

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΕΛΟΣ

Πρόσκληση στην 1η Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής ΄΄ e-presence ΄΄

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 1η ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-1