Πρόσκληση στην 1η για το έτος 2019 συνεδρίαση της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2019
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (2)
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΕΛΟΣ -2019