Πρόσκληση στην 2η/2021 συνεδρίαση της Επιτροπής Εργασίας & Κοιν. Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021, δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από ώρα 10:30 π.μ έως 14:00

2η ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ-2021

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΕΛΟΣ

Πρόσκληση στην 1η Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής ΄΄ e-presence ΄΄

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 1η ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-1

Πρόσκληση μελών στην Έκτακτη συνεδρίαση (δια περιφοράς) της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στις 06/05/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΙΣ 06052020

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ 12ο_asigned
ΑΔΣ 33_2020 ΙΔΡΥΣΗ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Πρόσκληση στην 2η/2020 συνεδρίαση της Επιτροπής Εργασίας & Κοιν.Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020 στη Λαμία στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 6-8, Λαμία) , και ώρα 11:00 π.μ

2η ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ ΑΙΔΗΨΟΣ 2020

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΛΑΙΚΗΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ_signed

Πρόσκληση στην 1η/2020 συνεδρίαση της Επιτροπής Εργασίας & Κοιν.Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2019 στη Λαμία στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 6-8, Λαμία) , και ώρα 10:30 π.μ

1η ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ακριβες
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΕΛΟΣ -2020 ακριβές

Πρόσκληση στην 4η για το έτος 2019 συνεδρίαση της Επιτροπής Εργασίας & Κοιν.Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019 στη Λαμία στην αίθουσα συνεδριάσεων των Περιφερειακών Επιτροπών , Λ. Καλυβίων 2, και ώρα 10:00 π.μ

4η ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ ΘΗΒΑΣ 2019
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ ΑΛΙΒΕΡΙ 2019
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ ΙΣΤΙΑΙΑ 2019
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ ΚΥΜΗ 2019

 

Πρόσκληση στην 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

3η ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ ΕΡΕΤΡΙΑ-1

Πρόσκληση στην 2η για το έτος 2019 της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

2η ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Πρόσκληση στην 1η για το έτος 2019 συνεδρίαση της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2019
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (2)
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΕΛΟΣ -2019

Πρόσκληση στην 8η συνεδρίαση της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

8η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ ΙΣΤΙΑΙΑ

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 2018 (1)