Πρόσκληση στην 2η/2018 συνεδρίαση της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

2η 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &ΚΟΙΝ

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ ΚΑΡΥΣΤΟΣ (1)