Πρόσκληση στην 4η/2018 συνεδρίαση της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

4η 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &ΚΟΙΝ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Σχολιάστε