Πρόσκληση μελών στην Έκτακτη συνεδρίαση (δια περιφοράς) της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στις 06/05/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΙΣ 06052020

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ 12ο_asigned
ΑΔΣ 33_2020 ΙΔΡΥΣΗ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ