Πρόσκληση στην 6η/2022 συνεδρίαση της Επιτροπής Εργασίας & Κοιν.Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10:00π.μ με τηλεδιάσκεψη ,μέσω της εφαρμογής ‘’zoom

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 6η ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (2)-1